De naakte waarheid

Vrij werk
CrossComix_VeerlevanHerk_041018

Voor de studentenwedstrijd van het jaarlijkse festival Cross Comix in Rotterdam maakte ik een illustratie rondom het thema 'De naakte waarheid'. Cross Comix is een festival dat de ontmoeting tussen beeldverhaal en andere kunstvormen en disciplines toont. Het laat bestaande combinaties zien, maar verbindt ook tekenaars en tekentalent aan andere kunstenaars en creëert daarmee nieuw werk.


In een maatschappij waar we worden overspoeld met nieuws, beeld en informatiestromen is gemakkelijk te verdwalen. De waarheid wordt gevormd door de mens. De vraag is alleen: door wie laten we ons leiden? Wie geven we een stem? Wiens waarheid telt?

2018
Cross Comix Festival
Tweede prijs, studentenwedstrijd


© Veerle van Herk